ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΝΣΗ.ΟΙΚ/1γ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΣ, ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ../Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. - ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Hot

Post Top Ad

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΝΣΗ.ΟΙΚ/1γ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΣ, ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ../Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.Φωτογραφία του Βασίλης Ροζής.
<< Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Το διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) των:
α. Αντιστρατήγου Νικόλαου Μανούρη του Ιωάννη (ΑΜ: 44093), ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ/ΓΕΣ, ως Αντιπροέδρου. 
β. Αντιστρατήγου ε.α. Βασιλείου Ροζή του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΙ 574068), ως μέλους (μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ).
γ. Αντιπτεράρχου ε.α. Σπυρίδωνος Καββούρη του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ 262066), ως μέλους (μέλος ΔΣ/ΕΑΑΑ).
δ. Υποστρατήγου (ΥΙ) Κωνσταντίνου Φιλλιπάκη του Νικολάου (ΑΜ: 44273), ως μέλους (εν ενεργεία Ανώτατος Αξκος Υγειονομικού).
ε. Υποστρατήγου (ΥΙ) Ηλία Μαλεβίτη του Αθανασίου (ΑΜ: 245227), ως μέλους (εν ενεργεία Ανώτατος Αξκος ΕΛ.ΑΣ.).
στ. Αντιστρατήγου ε.α. Δημητρίου Πανόπουλου του Ιωάννη (ΑΜ: 216304), ως μέλους (εν αποστρατεία Ανώτατος Αξκος ΕΛ.ΑΣ.).
ζ. Ταξιάρχου Γεωργίου Γιαννακού του Ιωάννη (ΑΜ: 44394), ως εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου (Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος).
η. Ταγματάρχη (ΝΟΜ) Μιχαήλ Πολυχρονίδη (ΑΜ/ΚΣ: 685), ως μέλους, με αναπληρωτή του τον Αντισυνταγματάρχη (ΝΟΜ) Σπυρίδων Ιωνά (ΑΜ/ΚΣ: 618), ως αναπληρωματικού μέλους.
θ. Διευθύντριας Κλάδου ΕΣΥ, Πνευμονολογικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ Κυριακής Ζεϊμπέκογλου του Ιωάννη (ΑΔΤ: Χ532843), εκλεγμένης εκπροσώπου των εργαζομένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΝΙΜΤΣ, ως μέλους.
ι. Μ.Υ. κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό Α' Βασι-λείου Καστριτσέα του Σταύρου (ΑΔΤ: Χ181821), εκλεγμένου εκπροσώπου των εργαζομένων του ΝΙΜΤΣ, ως μέλους.>>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ