ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5/17 - ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Hot

Post Top Ad

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5/17

Φωτογραφία του Ιωάννης Δεβούρος.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429
05-10-2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5/17
...1.-Οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων Αποστράτων (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.) παρέστησαν , κατόπιν κλήσεώς τους , την 4η Οκτωβρίου στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας , όπου εξετάζετο το σχέδιο νόμου του ΥΕΘΑ με θέμα “ Εσωτερικός έλεγχος και οικονομικές επιθεωρήσεις στις Ε.Δ. δημιουργία Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις“
...2.-Οι πρόεδροι παρουσίασαν τις κατωτέρω θέσεις :
.......α.-Το σχέδιο νόμου σε γενικές γραμμές είναι στην σωστή κατεύθυνση με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παρακάτω.
.......β.-Με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή κ.Κατσίκη που έγιναν την προηγούμενη ημέρα , τα αναδρομικά άρχισαν να πληρώνονται από 01-01-2015 και τελειώνουν την 31-12-2017. Το Συντονιστικό Συμβούλιο έχει αποστείλει το έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 235 από 12-09-2017 με το συνημμένο σε αυτό σχέδιο νόμου (έχει αναρτηθεί και στα sites των Ενώσεων ) για καταβολή του υπολοίπου μισού των αναδρομικών από την 01-01-2018 , το οποίο κατετέθη και στην Γραμματεία της Επιτροπής. Ζητήσαμε την στήριξη όλων των κομμάτων και η ανταπόκριση από όλους τους βουλευτές και τον παριστάμενο ΥΕΘΑ κ.Π.Καμμένο ήταν θετική.
........γ.-Τα άρθρα 1 και 3 που αναφέρονται σε επαναφορές αποστράτων Ε.Ο.Θ. αποδεικνύουν τις επιπτώσεις του Ν.4387/16 στις συντάξεις των στρατιωτικών που μας έχουν φτωχοποιήσει και με τα επερχόμενα νέα μέτρα θα μας καταντήσουν να ζητιανεύουμε , κατά του οποίου έχουμε καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ.
.......δ.-Συμφωνούμε με το άρθρο 2 περί απονομής του αποστρατευτικού βαθμού του Σημαιοφόρου σε Ανθυπασπιστές Ε.Μ.Θ. , λαμβανομένης υπόψη της μηδενικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης , γιατί σύμφωνα με τον Ν.4387/16 η σύνταξη δεν υπολογίζεται πλέον στον αποστρατευτικό βαθμό , αλλά στο σύνολο του εργασιακού βίου.
.......ε.-Συμφωνούμε με το άρθρο 11 περί εσωτερικού ελέγχου και οικονομικών επιθεωρητών , γιατί είμαστε υπέρ της διαφάνειας και ουδέν έχουμε να φοβηθούμε
.......στ.-Διαφωνούμε με το άρθρο 27 που αφορά τον συνδικαλισμό στις Ε.Δ. (τροποποιήσεις στον αρχικό Ν.4407/16 ) γιατί είναι διχαστικό , ενώ ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι ενιαίος και προτείνουμε στον ΥΕΘΑ να αποσύρει το άρθρο 27 και να καλέσει τις δύο αντιμαχόμενες συνδικαλιστικές ομάδες ΠΟΜΕΝΣ και ΠΟΕΣ να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση. Μάλιστα ο ΥΕΘΑ πρότεινε την μεσολάβηση των τριών Ενώσεων Αποστράτων την οποία η ΠΟΕΣ απέρριψε.
.......ζ.-Δεν συμφωνούμε με την διατύπωση του άρθρου 53 παράγραφος 5 που προβλέπει ότι τα έσοδα από εκμετάλλευση κυρίου υλικού πηγαίνουν στα αντίστοιχα Γ.Ε. και ζητήσαμε να πηγαίνουν στα αντίστοιχα Μ.Ταμεία και ο ΥΕΘΑ εγνώρισε ότι συμφωνεί και δεσμεύτηκε ότι θα αλλάξει την διατύπωση.
...3.-Το νομοσχέδιο προβλέπεται να ψηφισθεί από την Ολομέλεια της Βουλής την 23-10-2017 και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
Αντιστράτηγος ε.α. Β.Ροζής Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος ε.α. Ι. Δεβούρος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ