Παραθερισμός KAAY 2019 - ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Hot

Post Top Ad

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Παραθερισμός KAAY 2019


Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΑΑΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2019 θα λειτουργήσει σε δώδεκα (12) παραθεριστικές σειρές, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός των δικαιούχων παραθερισμού, όπως παρακάτω:
      από Δευτέρα 20 έως Τετάρτη 29 Μαϊ 19, ημέρες 10.
      2η  από Παρασκευή 31 Μαϊ έως Κυριακή 09 Ιουν 19, ημέρες 10
   3η από Τρίτη 11 έως Πέμπτη 20 Ιουν 19, ημέρες 10.
      από Σάββατο 22 έως Κυριακή 30 Ιουν 19, ημέρες 9.
      από Τρίτη 01 Ιουλ έως Πέμπτη 11 Ιουλ 19, ημέρες 10.
      6η από Σάββατο 13 Ιουλ έως Κυριακή 21 Ιουλ 19, ημέρες 9.
      από Τρίτη 23 Ιουλ έως Πέμπτη 01 Αυγ 19, ημέρες 10. 
     από Σάββατο 03 έως Δευτέρα 12 Αυγ 19, ημέρες 10.
      από Τετάρτη 14 έως Πέμπτη 22 Αυγ 19, ημέρες 9.
      10η από Σάββατο 24 Αυγ έως Κυριακή 01 Σεπ 19, ημέρες 9.
      11η από Τρίτη 03 Σεπ έως Πέμπτη 12 Σεπ 19, ημέρες 10.
      12η από Σάββατο 14 Σεπ έως Δευτέρα 23 Σεπ 19, ημέρες 10

     Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού
      Οι δικαιούχοι και επιθυμούντες να παραθερίσουν στο ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς, να υποβάλλουν αιτήσεις παραθερισμού στο Γραφείο της ΕΑΑΣ του Παραρτήματος Ν. Κιλκίς από 12 έως 14 Μαρ 2019 και από ώρα 10:00 έως 12:00. Αιτήσεις πέραν των καθοριζομένων ημερομηνιών δεν θα γίνουν δεκτές. 

     Υποβαλλόμενα με την Αίτηση δικαιολογητικά:
      α.  Τα έγγαμα μέλη, καθώς και τα μέλη που έχουν τέκνα που δικαιούνται μόρια, προσκομίζουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το ενωρίτερον την 12η Οκτωβρίου 2018.
      β.   Για προστατευόμενα τέκνα: Εκκαθαριστικό της Εφορίας, στο οποίο να αναγράφονται τα υπ’ όψιν τέκνα ως προστατευόμενα.
           (1) Αν αυτά σπουδάζουν (μέχρι και 25 ετών) Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν ή Φ/Α της Φοιτητικής Ταυτότητας, με ταυτόχρονη επίδειξη της πρωτότυπης, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών.
           (2)  Αν αυτά είναι άνεργα (μέχρι και 25 ετών): Φ/Α και των δυο όψεων του Δελτίου Ανεργίας, με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου. Σε περίπτωση που αυτό έχει λήξει, επισυνάπτεται το πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από ΟΑΕΔ (Εκδίδεται ηλεκτρονικά). 

     Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου του ή του Τέκνου:
   Νόμιμα επικυρωμένου Φ/Α της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γνωμάτευση) από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή της Γνωμάτευσης (Αναπηρίας) από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή), στην οποία να φαίνεται ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει αναπηρία 67 % και άνω και επί πλέον αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, λόγω των παθήσεών του.
Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του 67 % και κάτω του 80 % και δεν υπάρχει αναφορά στο θέμα της Αυτοεξυπηρέτησης τότε το αναφερόμενο μέλος δεν θεωρείται ΑΜΕΑ.
Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του 80%, τότε το μέλος θεωρείται ΑΜΕΑ, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία στην υποβαλλόμενη γνωμάτευση υπάρχει παρατήρηση ότι το άτομο «Δεν χρήζει βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου».  Οι υποβαλλόμενες γνωματεύσεις πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως, ή να αναγράφουν «εφ’ όρου ζωής».

      Για Λουτροθεραπεία (μόνο για τα στελέχη ε.α.): Γνωμάτευση εντός του τρέχοντος έτους (2019) από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένη από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου, όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του. 
      Για Μονογονεϊκή Οικογένεια: 
           (1) Περίπτωση Χηρείας: Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η Κατάσταση της Χηρείας.
           (2) Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης του Γάμου: Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε η επιμέλεια των Τέκνων του (της). 
           (3) Περίπτωση της Άγαμης Μητέρας με Ανήλικο Τέκνο: Πιστοποιητικού Οικογενειακής Καταστάσεως. 
      Για Πολύτεκνη Οικογένεια (τέσσερα τέκνα έως 18 ετών και, αν σπουδάζουν, έως 24 ετών): Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως. 
   


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ