Δικαιολογητικά έκδοσης Δ.Τ. ΕΑΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Hot

Post Top Ad

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Δικαιολογητικά έκδοσης Δ.Τ. ΕΑΑΣ
Δικαιολογητικά Έκδοσης Ταυτότητας ΕΑΑΣ

•           Για Αξιωματικούς Στρατού
            -           Αίτηση (χορηγείται από την EAAΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ)
           -           Δύο φωτογραφίες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές) η μία τουλάχιστον με στολή.
            -           Φ/A Αστυνομικής Ταυτότητας.
            -           Εγκύκλιος Αποστρατείας ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου.
           -         Υπογεγραμμένο Δελτίο Ταυτότητος EAAΣ (ΜΠΛΕ, χορηγείται από την EAAΣ).
•           Για Αξιωματικούς τ. Χωροφυλακής - EΛ.AΣ.
            -           Αίτηση (χορηγείται από την ΕΑΑΣ και Παραρτήματα).
            -           Δύο φωτογραφίες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές) με στολή τουλάχιστον η μία.
            -           Φ/A Αστυνομικής Ταυτότητος.
            -           ΦEK Αποστρατείας.
            -      Υπογεγραμμένο Δελτίο Ταυτότητος EAAΣ (ΜΠΛΕ, χορηγείται από την EAAΣ).
•           Για Αξιωματικούς τ. Χωροφυλακής-EΛ.AΣ. που τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ 1% από το MTΣ
           -         Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση 1% υπέρ EAAΣ.
•           Για Αξιωματικούς τ. Χωροφυλακής-EΛ.AΣ. που δεν τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ
            -           Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/88 στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν να γίνουν μέλη της EAAΣ και να τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ.
•           Για Μέλη Ορφανικών Οικογενειών
            -           Αίτηση (χορηγείται από την ΕΑΑΣ Ν. KΙΛΚΙΣ).
            -           Δύο φωτογραφίες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές).
            -           Φ/A Αστυνομικής Ταυτότητος.
            -           Υπογεγραμμένο Δελτίο Ταυτότητος EAAΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ).
           -          Ταυτότητα που εκδόθηκε από την EAAΣ του εκλιπόντος Aξκού ή Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/88 ότι απωλέσθη η παρεδόθη.
            -         Πράξη απονομής συντάξεως ή Συνταξιοδοτική Πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
           -         Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση 0,5% υπέρ EAAΣ.
•           Για Μέλη Ορφανικών Οικογενειών (Ορφανές)
            -           Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/88 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν ζει η μητέρα (Χήρα εκλιπόντος Aξκού).
•           Σε περίπτωση απώλειας ταυτότητος ΕΑΑΣ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
            -           Φ/Α αστυνομικής ταυτότητος.
            -           Βεβαίωση δήλωσης απώλειας από Αστ. τμήμα.
            -           Φωτογραφία με στολή για τους δικαιούχους ή με πολιτικά για τα μέλη ορφανικών οικογενειών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ