Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Ενημέρωση μελών.... - ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Hot

Post Top Ad

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Ενημέρωση μελών....

Αγαπητοί Συνάδελφοι και μέλη του Παραρτήματός μας.
          Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και για κατά την κρίση σας εκδήλωση των απαραίτητων ενεργειών, την απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθμό 244/2017 και υπόδειγμα της  αίτησης  που αφορά την διακοπή της  «Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΕΑΣ)» των  Ν 3865/10 & 4002/11 που κρίθηκαν αντισυνταγματικοί  με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου  ( 244/2017), καθώς επίσης και σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.
       Η άποψή μας, ύστερα και από την μελέτη των παρακάτω, είναι ότι πρέπει να αποστείλουμε την αίτηση προς το ΓΛΚ και σε ενδεχόμενη αρνητική απάντηση να ακολουθήσουμε την δικαστική οδό για να διεκδικήσουμε τα αναδρομικά (ποσό καθόλου ευκαταφρόνητο που παρακρατήθηκε από 7/ετίας περίπου). Η προθεσμία δικαστικής διεκδίκησης των αναδρομικών είναι 2/ετής και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ δικαίωση ΜΟΝΟ για τον ενάγοντα/προσφεύγοντα στην Ολομέλεια του Ε.Σ.
--Δημιουργεί "δεδικασμένο" επίσης, μόνο, για τις μετέπειτα αποφάσεις δικαιώσεις, του Ε.Σ. που θα ακολουθήσουν (εφόσον και όταν εκδικασθούν και δικαιώσουν) ΣΕ ΟΣΟΥΣ έχουν ήδη προσφύγει για το θέμα.
-Δεν υφίσταται προς το παρόν κάποια νομοθετική ρύθμιση-υπουργική απόφαση για διακοπή της ΕΑΣ στο σύνολο των συνταξιούχων.
-Η κατάργηση της ΕΑΣ για το σύνολο των συνταξιούχων συναδέλφων, μόνο με πρωτοβουλία της Δημ. Διοίκησης και νομοθετική ρύθμιση μπορεί να επέλθει.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΚΡΙΝΕ ΜΕ 25 ΨΗΦΟΥΣ  ΥΠΕΡ ΕΝΑΝΤΙ 9 ΚΑΤΑ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Α.Σ.) 


Με το νόμο 3865/2010 του πρώτου μνημονίου επιβλήθηκε παρακράτηση στο σύνολο της μικτής σύνταξης από 1%έως 4%, σε 250.000 συνταξιούχους του δημοσίου (κυρίως των ειδικών μισθολογίων) με σύνταξη από 1.400,00 € και άνω. Η παρακράτηση ονομάστηκε Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) υπέρ του ταμείου Α.Κ.Α.ΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών),γνωστό ως «κουμπαράς» των ταμείων, που σπάει όμως όποτε υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας.
Με το Ν.4022/2011 οι συντελεστές παρακράτησης αυξήθηκαν και διαμορφώθηκαν σε:1400 έως 1700 3%, 1700 έως 2000 6%, 2000 έως 2300 7%, 2300 έως 2600 9%, 2600 έως 2900 10%,2900 έως 3200 12%, 3200 έως 3500 13% και 3500 άνω 14%. Ενδεικτικά η μηνιαία παρακράτηση για μικτή σύνταξη μισθολογικής προαγωγής Ταξχου 2.096,32 Χ 7%=146,74€.
Την 26 Μαΐου 2015 η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε με ψήφους 25 υπέρ και 9 κατά , αντισυνταγματική την παρακράτηση της Ε.Α.Σ.. Επίσης έκρινε με ψήφους 15 υπέρ και 12 κατά, ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου δεν θα έχει αναδρομική ισχύ για όσους ΔΕΝ προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη. Η ανωτέρω απόφαση είναι εκτελεστή και αναμενόταν η δημοσίευσής της. Την 10-2-2017 δημοσιεύτηκε η απόφαση, δεν έχει όμως καθαρογραφεί. Καταβάλλονται προσπάθειες για την απόκτησή της. Σύμφωνα πάντα με τις υπάρχουσες πληροφορίες (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος) και τις νομικές ερμηνείες του νομικού συμβούλου του Σ.Α.Σ, θα δικαιωθούν μόνο όσοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Έτσι όσοι συνταξιούχοι απόστρατοι υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση και επιθυμούν να διεκδικήσουν αναδρομικά και τη διακοπή-παύση της παρακράτησης θα πρέπει αρχικά να υποβάλλουν αίτηση ,ως το υπόδειγμα, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ) και εν συνεχεία, εφόσον τούτο δεν ικανοποιήσει το αίτημα εντός 60 ημερών, προσφυγή στη δικαιοσύνη με αγωγή (ομαδική για μείωση του κόστους).Επαναλαμβάνουμε ότι το μηνιαίο χρηματικό ποσό διεκδίκησης είναι σημαντικό (όπως στο παράδειγμα 146,74€ ).
Σημείωση : Το Γ.Λ.Κ κατά την εφαρμογή της παρακράτησης Ε.Α.Σ Ν.3865/10,με έγγραφό του την 5/8/2010, ενημέρωσε τους συνταξιούχους ότι «ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 67 του Π.Δ 69/2007 ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ». Έτσι αρκετοί συνάδελφοι έχουν προσφύγει με ΕΝΣΤΑΣΗ ενώπιον του Α’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε αρκετούς δε έχει κοινοποιηθεί η διαβίβαση των εγγράφων στο Ε.Σ-Γραμματεία Α’ Κλιμακίου, Βουρνάζου 4 και Τσόχα. Για αυτούς είναι πλέον ή βέβαιο, μετά την πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του Ε.Σ. ότι θα δικαιωθούν και θα ισχύσουν τα όσα ισχύουν και για τους συναδέλφους που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη με το Ν.4055/2012 (πρότυπη δίκη).
Επιμέλεια: Γ. Εμμανουηλίδης,
Ν.Σ/ Σ.Α.Σ
Γράφει: ο Γιάννης Αβραμίδης,
Μέλος του Δ.Σ/ΣΑΣ.


(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΠΡΟΣ:            ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ/
Τμήμα Γ’ Διενέργειας Μεταβολών Στρ/κών Συντάξεων
Κάνιγγος 29 ΤΘ 1116
10110 ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ

………………………………………………………………………του ………………… Στρατιωτικού Συνταξιούχου (Α.Μ.Σ.………………………………………), κατοίκου …..………………. οδός…….………………………………………αρ......  ΤΚ…………………

Αξιότιμοι Κύριοι

          Με τους Νόμους 3865/2010, 3986/2011 και 4002/2011, κ.α., επιβλήθηκε «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΕΑΣ)» και αντίστοιχα στη σύνταξή μου.
          Ήδη οι άνω νόμοι με την αρ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι αντίκεινται, τόσο σε διατάξεις του Συντάγματος, όσο και σε υπερνομοθετικές διατάξεις που δεσμεύουν την χώρα μας και κυρίως το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

          Επειδή η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με την διάταξη παρ. 5 άρθρου 95 του Συντάγματος.

          Επειδή η παρ. 1 άρθρου 111 του Συντάγματος διακελεύει: «Κάθε διάταξη Νόμου ή Διοικητική Πράξη με Κανονιστικό χαρακτήρα που είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα καταργείται από την έναρξη ισχύος της».

          Επειδή σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 του Συντάγματος οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου.

          Για τους λόγους αυτούς και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

          Να παύσει άμεσα η κράτηση που γίνεται στην σύνταξή μου ως Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΕΑΣ).
          Να μου αποδοθούν οι μέχρι σήμερα κρατήσεις που μου έγιναν για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, με κατάθεση στον λογαριασμό Τραπέζης που κατατίθεται η σύνταξή μου.

……………., ……/…/2017
Ο Αιτών
(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ