ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Hot

Post Top Ad

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ


%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF%2B%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2588%25CE%25B7%25CF%2582


α. Ανχης ε.α. Ευάγγελος Μαυρογόνατος                   Πρόεδρος 
                                                                                  &Υπεύθυνος Ηλεκτρονικών  
                                                                                  Μέσων  Κοινωνικής Δικτύωσης

β. Ανχης (ΠΒ) ε.α. Θωμάς Ζερζελίδης                      Αντιπρόεδρος &  Υπεύθυνος Δημοσίων 
                                                                                  Σχέσεων
                                                 
γ. Σχης (ΤΔ) ε.α. Γεώργιος Βαρδάκας                       Μέλος

δ. Ανθλγος (ΠΖ) ε.α. Θεοφανία Δήμου                      Γραμματέας 

ε. Ανθστης (ΠΖ) ε.α. Ευμορφία Ασλανίδου               Ταμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ